top of page

O NÁS

Kdo jsme a proč tu pro Vás jsme?

Jsme obyvatelé Ševětína a chceme, aby to v Ševětíně žilo. Naším cílem je rozvíjet Ševětín směrem dovnitř, obnovit principy života v komunitě, oživit tradice a vzájemnou sousedskou výpomoc. A jak to chceme udělat? Pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí, poskytováním prostoru k setkávání, k dialogu a ke spolupráci. Také se chceme společně s každým, kdo projeví zájem, starat o veřejný prostor a oživit ho.

Domů: Who We Are

AKTIVITY

Ševětín kulturní akce

KULTURNÍ AKCE

Pro své sousedy ze Ševětína a sousedy z blízkých obcí chceme pořádat nejrůznější kulturní akce drobného charakteru. A daří se nám to - za dobu naší existence jsme již přivedli k životu takové akce, jako farmářské trhy, letní kino, literární stezku, květinový swap nebo třeba rybářské závody.

Protože kultura je to, co nás bude vždy obohacovat.

PÉČE O VEŘEJNÝ PROSTOR

Není mám lhostejné, v jakém prostředí žijeme. Pomáhat můžeme všichni a my opravdu chceme. Ať už to bude v rámci celorepublikové akce Uklidme Česko nebo Dne Země.

Místo, ve kterém žijeme, totiž utváří to, jací jsme.

Ševětín veřejný prostor
Ševětín akce pro děti

AKCE PRO RODIČE A DĚTI

Děti jsou naše budoucnost, to víme všichni. Právě oni budou jednou vytvářet dobré místo k životu kolem nás. Dobrý základ k tomu vidíme v našich kořenech, tradicích. Proto myslíme i na rodiče s dětmi a chceme jim nabídnout prostor k setkávání, vzdělávání a ke společnému tvoření. Společně jsme tak už zorganizovali například promítání letního kina pro základní školu nebo každoroční Vynášení Morany.

Domů: What We Do

„Co brání lidem v soužití je jejich hloupost, ne jejich rozdíly"

Anna Gavalda

Domů: Quote
Domů: Kanál blogu

Z NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Domů: Instagram
bottom of page